ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Nabídka poznávacího zájezdu

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vaše děti zájezd do Drážďan v období adventu. Jedná se o kulturně vzdělávací akci spojenou s vánočními trhy. Akce je určena pro všechny žáky 2. stupně.

ADVENT NĚMECKO

Pevnost Königstein, zámek Moritzburg a výstava Tři oříšky pro Popelku, Drážďany a nejstarší adventní trhy

8. - 9. 12. 2016
(čtvrtek - pátek)
CENA: 2500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem (včetně poplatku dálnice, parkovné), služby průvodce, ubytování, polopenzi (snídaně a večeře – polévka a hlavní jídlo), vstup Königstein a Moritzburg, kompletní pojištění do zahraničí, pojištění CK Jana Hudková proti úpadku
Cena nezahrnuje: kapesné, nápoje k večeři

Program:

1. den: odjezd od školy v 8:00 hod ráno, přejezd ČR přes Prahu, Ústí nad Labem do Německa, návštěva pevnosti Königstein, vnitřní prostory, výstavy a krásné výhledy do okolí, odpoledne přejezd zpět do ČR, ubytování v hotelu Panorama v Teplicích, večeře.

2. den: po snídani odjezd na celodenní výlet zpět do Německa, dopoledne návštěva zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku a kde se vždy v době adventu koná výstava k tomuto filmu. Odpoledne přejezd do Drážďan. Všechny zajímavé památky tohoto města najdeme v jeho centru. Bude to především vrchol barokní architektury a nejslavnější budova Drážďan - obrazárna Zwinger. Semperova opera - impozantní neorenesanční budova Saské státní opery. Rezidenzschloss - rozlehlý zámecký komplex, někdejší rezidence rodu Wettinů, dnes využíván k přechodným výstavám. Projdeme se po "Balkónu Evropy" Bruhl Terrasse - krásná terasa, kdysi součást opevnění, později upravená na velkolepé zahrady s úžasným výhledem na Labe. Fürstenzug - procesí vévodů, 102 metrů dlouhý vlys zhotovený ze 24 000 dlaždic z míšeňského porcelánu znázorňuje průvod saských panovníků. Frauenkirche - jedna z nejkrásnějších staveb na světě, byla zcela zničena spojeneckými nálety v r. 1945. Kamení a trosky byly další desetiletí ponechány na místě jako připomínka válečných hrůz. Touto procházkou historickým centrem se dostaneme na Altmarkt - náměstí, kde probíhají tradiční vánoční trhy, abychom se nadýchali pravé adventní nálady a ochutnali místní speciality. V rámci návštěvy adventních trhů se můžeme projít nejrušnější nákupní třídou Pragerstr. včetně obchodního domu PRIMARK, či navštívit některé z muzeí. Večer odjezd k domovu, návrat do míst nástupu v nočních hodinách.

Děti byly informovány učiteli německého jazyka a přinesou do 20.9.2016 návratku vyučujícím Nj. Případné dotazy na mailové adrese: terezie.moskalova@zsmasarova.cz.

Mgr. Terezie Moskalová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019