ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Mezinárodní jazykové zkoušky

I v tomto školním roce budeme žáky naší školy připravovat v rámci Centra volného času na složení mezinárodních jazykových zkoušek YLE for Movers, YLE for Flyers a KET for Schools.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (YLE) jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy, jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.

Zkouška Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek (následuje PET, FCE, CAE, CPE). Dokládá, že ovládáte základy angličtiny, a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. Obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku. Opět se testuje poslech, mluvení a čtení a psaní.

Pro žáky pátého ročníku bude otevřen kroužek YLE for Movers a to ve středu od 13:00 do 14:00 pod vedením paní učitelky Štěpánové.

Pro žáky sedmého ročníku je plánován kroužek YLE for Flyers pod vedením paní učitelky Čechové. Pravděpodobně bude muset být některý den od 7:00 do 7:45.

Pro žáky devátých tříd budeme letos opět otevírat kroužek KET for Schools, který by měl být pod vedením paní učitelky Štěpánové každé pondělí od 14:00 do 15:00.

O případných změnách v termínech budete včas informováni.

Kroužky se platí v rámci CVČ – 400 Kč/pololetí. Na kroužky YLE je také nutné zakoupit učebnici, která stojí cca 300 Kč.

Poplatek za vykonání závěrečné zkoušky se platí až v květnu na účet školy (uvedené ceny jsou letošní), která pak celý obnos hromadně pošle na účet British Council, která zkoušky organizuje.

YLE for Movers – 1 500 Kč
YLE for Flyers – 1 500 Kč
KET for Schools – 2 800 Kč

Pro další informace se obracejte emailem, telefonicky nebo osobně na paní učitelku Štěpánovou.

Mgr. Lenka Štěpánová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019