ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Adopce na dálku – PROSBA O POMOC

Již několikátým rokem podporuje naše škola adopci na dálku neziskové humanitární organizace ADRA. Program nazvaný BanglaKids je zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši. Největší důraz klade na vzdělání. Současně zajišťuje dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádí také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách. 

V Bangladéši žije více než 40 % lidí za méně než 1,25 USD na den, tedy pod hranicí chudoby stanovenou OSN. Číst a psát umí jen něco málo přes polovinu dospělých. Negramotní lidé se stávají levnou pracovní silou s nízkým a nestálým příjmem. Chudoba je jejich osudem, který se předává z generace na generaci. Poskytováním vzdělání dětem se tuto situaci snaží organizace ADRA změnit. A my jim v tom můžeme pomoci především finančním příspěvkem.Žáci si tím osvojují principy solidarity a prosociálního chování, rozvíjejí svou empatii a učí se soucitu. V rámci multikulturní výchovy prohlubují své znalosti o jiné etnické a kulturní skupině, poznávají odlišnosti od naší kultury, což napomáhá prevenci vzniku xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

RumilaMurmu studuje díky naší pomoci již dvanáctým rokem, a to na internátní škole. Pochází z chudé a početné rodiny, která žije v malém hliněném domku na venkově. Otec pracuje jako pomocný dělník, matka je v domácnosti. Dívka si naší sponzorské péče velmi váží, pravidelně posílá dopisy, ve kterých popisuje svoji situaci ve škole i v zemi. Po ukončení každého semestru zasílá vysvědčení, abychom znali výsledky její školní práce. Měsíční částka, která stačí na její studium, činí 650,- Kč. Protože finanční prostředky pomalu docházejí, prosíme vás, kteří můžete a chcete přispět, abyste věnovali jakoukoliv částku na pomoc této dívce. Můžete tak učinit na třídních schůzkách13. září. Ve vestibulu školy bude zřízeno stanoviště, kde se dozvíte od našich deváťáků více informací o Rumile i organizaci ADRA, můžete si prohlédnout její fotky a přispět do kasičky. Předem moc děkujeme za vaše příspěvky.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019