ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků

Dne 29. 6. 2016 proběhlo v jídelně naší školy vyhodnocení tohoto školního roku a rozloučení s absolvujícími žáky. Zástupci každé třídy z druhého stupně vystoupili se závěrečným projevem, ve kterém shrnuli své zážitky z tohoto školního roku. Byli oceněni úspěšní reprezentanti naší školy v různých soutěžích, byla předána osvědčení za úspěšné prezentace absolventských prací našim deváťákům a Eliška Vávrová z 9. A byla oceněna jako nejlepší žákyně. Deváťáci se s námi rozloučili dojemnými videoprezentacemi, které mapovaly na fotkách průběh jejich školní docházky. Na závěr předali prvňáčci deváťákům keramické zvonečky a došlo na "poslední zvonění".

Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016 Poslední zvonění, červen 2016

Mgr. Alexandra Zálešáková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019