ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Paralympiáda ŠD

Na závěr školního roku si školní družina ve spolupráci se školním parlamentem připravila pro děti odpolední akci s názvem "Paralympijské hry". Jednalo se o vyvrcholení celoroční hry školní družiny na téma života lidí s handicapem. Paní vychovatelky a někteří členové školního parlamentu si pro děti připravili stanoviště s úkoly. Lukáš Nerud ze 7. A celou akci moderoval a zajistil hudební doprovod. Děti si na stanovištích vyzkoušely poznávání potravin jen za pomoci čichu, malovaly nohou a poslepu, chodily bosýma nohama po provaze, absolvovaly třínohý běh, soutěžily ve sběru kaštanů poslepu, apod. Všechny děti moc chválíme, byly šikovné a všech úkolů se zhostily s odvahou sobě vlastní.

Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016 Paralympiáda ŠD, červen 2016

Veronika Plíšková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019