ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Olympijský víceboj

Tak jako loni i letos se třídy 1.stupně zapojily do sportovního projektu, pořádaného Českým olympijským výborem, s názvem Olympijský víceboj. Hlavním cílem víceboje je v průběhu standartních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do osmi měřitelných disciplín. Projekt nyní probíhal celý školní rok, takže děti mohly své výkony porovnávat a vylepšovat. Všichni žáci, kteří splnili 8 disciplín, získají sportovní vysvědčení od Olympijského výboru – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta jim ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2014/2015, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

Mgr. Renata Miková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019