ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Daltonská konference

Ve čtvrtek 5.5.2016 se ve slavnostním sále Nové radnice v Brně konala výroční 20. Daltonská konference. Sál byl zaplněn do posledního místa. Kromě pedagogů z českých škol zde sledovalo nabitý program také mnoho členů zahraničních delegací. Zastoupení zde měly holandské daltonské školy a také školy z Rakouska, Španělska, Slovenska a Irska. Záštitu nad konferencí převzali paní Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora města Brna a pan Martin Landa, starosta městské části Brno střed. Dopolední program obsahoval zajímavé přednášky propagátorů daltonu v Brně pana RoelaRohnera a Hanse Wenkeho z Holandska. Konferenci pozdravila také prezidentka daltonského vzdělávání z Polska. Součástí dopoledního programu bylo také předání certifikátu, který opravňuje nosit titul Česká daltonská škola. Mezi řadou škol, které certifikát obdrželi, byla také naše škola. Daltonské principy svobody, zodpovědnosti, spolupráce a respektu, mezi dalšími pedagogickými metodami, na naší škole uplatňujeme od roku 2000. Po dopoledním programu, který se nesl ve slavnostním duchu významného výročí, proběhly odpoledne velmi zajímavé a bohatě navštívené odborné semináře. Zde byla naše škola také zastoupena. Paní učitelka Věra Mášková představila vděčným zájemcům Hejného metodu matematiky ve své třídě v kontextu daltonského plánu. Velmi náročné úlohy překladatele se výborně zhostil pan učitel Zdeněk Rotrekl, který překládal semináře kolegů z Irska a Polska. Dlouho připravovaná konference se velmi vydařila a jistě přispěla k rozvoji inovativních metod výuky v našem školství.

Magazín Daltonské konference

Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016 Daltonská konference, květen 2016

Mgr. Ivo Zálešák

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem