ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Návštěva sběrného dvora v Líšni

V pátek 29.4.2016 třída 6.A navštívila sběrný dvůr FCC (dříve ASA) v Líšni. Dozvěděli jsme se spousty nových a zajímavých informací. Nejprve jsme zhlédli krátký dokumentární film, ze kterého bylo patrno, co se dále děje s našimi odpadky. Překvapilo nás, že každý z nás vyprodukuje za rok 200 kg odpadků. Přitom více než půlka tohoto množství by šla dále zpracovat, kdyby skončila ve tříděném odpadu. Potom jsme všichni dostali žluté vesty a šli se podívat do provozu. Viděli jsme ruční třídící linku PET lahví, zpracování papíru (drtičku a lis), i další halu, ve které se zpracovávaly textilie (z potahů a výplní v automobilech). Z PET lahví se při dalším zpracování pak vyrobí sportovní oblečení, z novin a časopisů nový papír a z textilie palivo do cementáren. Nakonec jsme se všichni společně zvážili na váze a nejpřesnější tipy naší váhy byly odměněny.

Návštěva sběrného dvora v Líšni, duben 2016

Mgr. Martina Pokorná

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019