ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna. V dnešní době se jeho prostřednictvím především upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. My jsme slavili dodatečně v úterý 26. dubna 2016, kdy všichni čtvrťáci navštívili firmu SUEZ zabývající se nakládání s odpady.

SUEZ poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Naši žáci si nejprve prohlédli celý areál firmy, seznámili se s druhy odpadů, s jejich tříděním a zpracováním. Získali informace o využívání odpadů jako zdrojů pro budoucnost a o ochraně omezených přírodních zdrojů.

Nově nabyté informace pak plně zhodnotili při společné besedě týkající se zacházení s odpady, bravurně zvládli vědomostní kvíz. Společně jsme zhlédli několik videí zabývajících se touto problematikou. Nakonec jsme se rozdělili do skupinek a tvořili prezentační plakáty.

Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016 Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova, duben 2016

Mgr. Michaela Prokešová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019