ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Jak se žije v Líšni

V dubnu na naší škole vyvrcholil projekt tříd 2. stupně "Jak se žije v Líšni". Již od října mohli žáci ukládat na vytvořený classroom svoje fotografie Líšně. Posílali snímky míst, která se jim líbí, ale také těch, která jsou poničená a znečištěná. Každá třída měla v projektu svůj úkol. Některé třídy se zabývaly tématem odpadů - 6. B navštívila sběrné středisko odpadu na ulici J. Faimonové a 8. A brněnskou spalovnu. 8. B připravila, zrealizovala a vyhodnotila anketu mezi obyvateli na téma "Jak se žije v Líšni". Další třídy se zaměřily na přírodní podmínky a zajímavosti - 7. A se vydala do Mariánského údolí a Staré Líšně, 7. B podnikla pozorování fauny a flóry v Mariánském údolí, 9. B se vydala na Klajdovku a lom Hády a 9. C prozkoumala Stránskou skálu a okolí.Třída 6. A pátrala po původu názvů některých líšeňských ulic a 9. A zjišťovala, jaké názory má na některé otázky týkající se života v naší městské části pan starosta B. Štefan. Všechny třídy svoje části projektu zpracovaly a výstupy si lze prohlédnout na nástěnkách školních chodeb a také na stránkách projektu Jak se žije v Líšni.

D. Dosoudilová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem