ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Informace pro rodiče o změně školských předpisů (plánovaná inkluze od září 2016)

Vážení rodiče,

v různých sdělovacích prostředcích se objevuje velké množství informací ohledně plánované inkluze. Rádi bychom Vám sdělili, jak se připravujeme na tyto změny.

Naše škola je již dlouhodobě otevřená pro všechny žáky, nevyjímaje děti se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané. Díky dosavadním zkušenostem s integrací žáků se zdravotním postižením (poruchy učení, tělesné postižení, autismus, ADHD…) pro nás není myšlenka inkluze nová. Zároveň považujeme za nutné se na chystané změny dobře připravit, a proto se všichni vyučující vzdělávají v nové legislativě a dochází k úpravě školního vzdělávacího programu. Díky této přípravě věříme, že budeme od září dostatečně nachystaní a že nutné změny povedou k ještě kvalitnějšímu vzdělávání všech našich žáků.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na speciální pedagožku Lindu Teyschlovou (linda.teyschlova@zsmasarova.cz) nebo školní psycholožku Martinu Kotkovou (martina.kotkova@zsmasarova.cz).

I. Zálešák

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019