ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Příběhy našich sousedů

Na podzim letošního školního roku se rozběhl další ročník úspěšného projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá pro žáky 8. a 9. ročníku organizace Post Bellum ve spolupráci s místními organizacemi. Projekt probíhal v minulých třech letech na různých místech naší republiky.

Letos dostali příležitost i žáci naší školy. Z obou osmých tříd vznikly dva týmy nadšenců, kteří se hned pustili do práce. Jejich úkolem bylo vyhledat pamětníka, jenž přežil 2. světovou válku a zapojil se aktivně do odboje proti okupantům, poprosit jej o spolupráci, natočit jeho vzpomínky a získat fotografie z doby minulé i dnešní.

Ze třídy 8. A se projektu zúčastnili Jan Mikulica, Lucie Drápelová, Martin Štaud, Dominika Milánová a Anna Nováková, kteří zpracovali příběh paní Vlasty Macháčkové. Tato paní pomáhala za války parašutistům z Anglie i partyzánům, vařila jim a přechovávala je u sebe.

Ze třídy 8. B to byli Aneta Simonová, Dominik Pěgřím a Tomáš Lískovec, kteří zpracovali příběh pana Očenáška ze staré Líšně. Pomáhal ruským zajatcům uprchnout ze zajetí, převáděl je přes lesy, poskytoval jim přístřeší a sháněl jim léky.

Oba naši hrdinové mají dnes přes devadesát let a žijí spokojeně.

Z tohoto projektu vznikly zdařilé písemné reportáže nebo komiksy, videa a nahrávky, které jistě obohatí sbírku Paměť národa. Závěrečné prezentace proběhly dne 31. 3. ve Společenském sále brněnské radnice za přítomnosti představitelů města Brna, pamětníků i rodičů. Bylo to slavnostní a velmi dojemné, slyšeli jsme řadu příběhů, kde hlavní roli hrála lidská obětavost a statečnost. Pro dnešní děti je to velmi poučné.

A jak hodnotí naši žáci celý projekt? Především mají velkou radost, že přes velkou trému svoji práci dobře prezentovali. Nejcennější je pro ně to, že se mohli osobně setkat s těmito statečnými lidmi, kteří si s nimi vlídně povídali, ochotně odpovídali na všechny otázky a pomáhali jim tak pochopit toto těžké období.

Projekt Příběhy našich sousedů, duben 2016 Projekt Příběhy našich sousedů, duben 2016 Projekt Příběhy našich sousedů, duben 2016 Projekt Příběhy našich sousedů, duben 2016 Projekt Příběhy našich sousedů, duben 2016

Mgr. Jana Osičková, Mgr. Miroslava Kubíčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019