ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Festival Jeden svět

Na přelomu března a dubna navštívili žáci 7. a 8. ročníků školní projekci festivalu Jeden svět. Promítání dokumentů probíhalo opět v líšeňském Dělňáku pod záštitou organizace Člověk v tísni. Hlavním tématem letošního ročníku bylo Hledání domova.

Sedmáci zhlédli tři krátké dvacetiminutové filmy, které se zabývaly šikanou, náhradní péčí, tělesným postižením a především v současnosti aktuálně diskutovaným tématem migrace. Všechny dokumenty pocházely z Nizozemí a bezprostředně po jejich zhlédnutí následovala diskuze s moderátorem.

Osmáci se zúčastnili promítání českého dokumentu Blízký daleký východ, který natočil Filip Remunda. Dozvěděli se tak přímo od obyvatel Ukrajiny, jak se v této zemi zmítané válkou žije v současné době. Tvůrci filmu se při svém putování ocitají za frontovou linií a porovnávají život jedné rodiny, jejíž jedna část žije v Kyjevě a druhá na východě Ukrajiny. Dokument má otevřený závěr, protože situace v této zemi se neustále mění. Pro vyjasnění některých momentů filmu a také zodpovězení otázek pozval moderátor akce jako hosta politologa, který sám nějaký čas na Ukrajině strávil.Následovala vzájemná zajímavá diskuze.

Festival Jeden svět má za úkol nejen informovat o aktuálních světových problémech, souvisejících s lidskými právy, ale také nutí své účastníky klást si otázky, hledat na ně odpovědi a hlavně přemýšlet o světě kolem nich. Svým zajímavým programem i letošní rok toto očekávání naplnil.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019