ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Global Storylines – Voda, zdroj života

Třída 4.A letos spolupracovala s organizací NaZemi na projektu Global Storylines. Základem tohoto přístupu je výuka příběhem. Ten náš měl název Voda, zdroj života. Na začátku si každý žák vytvořil svou občanskou i profesní roli ve fiktivní komunitě. Dostal tak možnost vyzkoušet si, jaké to je "být v kůži dospělého".

Téměř půl roku jsme rozehrávali problematické situace, pro které bylo třeba hledat řešení. Hlavním tématem tohoto příběhu byl příchod cizince, který žádal o pomoc pro svou komunitu, protože v místě, kde žili, vyschl zdroj pitné vody. Otevřel se tak před námi aktuální problém migrace (příčiny a důsledky) a vzájemného soužití komunit.

Často jsme využívali prvků dramatické výchovy. Hodně jsme diskutovali, spolupracovali, byli jsme aktivní při řešení problémů, hledali jsme podobnosti v reálném životě.Příběh propojil výuku napříč předměty a pomohl rozvíjet mnoho vzdělávacích kompetencí.

Zde jsou výstupy, které žáci díky projektu plnili:

Global Storylines – Voda, zdroj života, duben 2016 Global Storylines – Voda, zdroj života, duben 2016 Global Storylines – Voda, zdroj života, duben 2016

Lenka Spáčilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019