ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Změny klimatu

Na čtvrtek 17. března 2016 jsme k nám do školy pozvali pracovníky přírodovědecké fakulty MU v Brně. Pro všechny třídy 8. a 9. ročníku si připravili přednášky na téma "Změna klimatu a ukládání CO2". Nejprve promítli žákům motivační film, který shrnul koloběh uhlíku v přírodě a seznámil je s novou technologií CCS. Pomocí přehledné prezentace pak lektoři podrobně vysvětlili všechny fáze CCS -záchyt emisí, transport a zkapalnění CO2 a ukládání CO2 do geologického úložiště. Děti se dozvěděly, v kterých zemích už se tato metoda využívá a jaký má vliv na změny klimatu. Touto přednáškou si žáci rozšířili svoje znalosti environmentální výchovy a zároveň si připomněli blížící se Den Země.

D. Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019