ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Exkurze 6. B ve sběrném středisku odpadu

V rámci projektu "Jak se žije v Líšni" bylo úkolem 6. B navštívit sběrné středisko odpadu na ulici J. Faimonové. Na exkurzi jsme se vydali  v úterý 15. března 2016. Pečlivě jsme si prohlédli celý sběrný dvůr, zjistili jsme, jaké druhy odpadu lze do střediska přivézt, a pořídili jsme fotodokumentaci. Na naše dotazy ohledně placení za odvoz a dalšího zpracování odpadu nám odpověděl pracovník SSO. V následující hodině jsme si povídali o další cestě odpadu, vyhledali jsme si informace o recyklaci některých druhů odpadu. Na závěr jsme všechny informace ve skupinkách zpracovali.

Exkurze 6. B ve sběrném středisku odpadu, březen 2016

D. Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019