ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Plesání na ZŠ Masarova

Společenské večery pro rodiče a přátele školy mají na naší škole již dlouhou tradici. Přes dvacet let jsme pravidelně otevírali plesovou sezonu v Brně. Naše plesy byly známé tím, že se konaly vždy v listopadu nebo na začátku prosince. Také místo bylo tradiční, a to MK Klub Mosilany na Vlhké ulici.

Letos poprvé jsme pořádali školní ples v líšeňském Dělňáku. Konal se v pátek 26.2.2016 a byl hojně navštíven rodiči a příznivci naší školy. Jako každým rokem zahájily naše plesání vystoupení nejmenších děti z tanečních kroužků Cool Dance, Hooping, AeZumba. Velmi vydařená byla také sportovně taneční kreace moderních gymnastek Vyvrcholením večera se stala polonéza v podání našich nejstarších žáků. Šestnáct párů v bílých róbách a společenských šatech předvedlo úžasné vystoupení, které dojalo přítomné rodiče a prarodiče a mnohé z nás, pedagogů.

Osazenstvo Dělňáku se bavilo až do jedné hodiny po půlnoci. K dobré pohodě přispěla kapela Karla Pešla. Občerstvení zajistila,k velké spokojenosti všech,restaurace U Badinů.

Poděkování patří pracovníkům KC Dělňák a také všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly. Chci také poděkovat všem svým kolegům, kteří nacvičili s žáky program a podíleli se na přípravě a organizaci celého plesu.

Věřím, že se všichni přítomní dobře bavili a snad se i těší na příští ročník.

Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016 Plesání na ZŠ Masarova, únor 2016

Mgr. I. Zálešák

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019