ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Šachový kroužek

Šachový kroužek na naší škole má již druhý rok svého trvání. Děti se zde učí základům šachové hry, metodice řešení problémů, kterou mohou uplatnit i v dalších školních předmětech, učí se soustředění a také slušnosti, ohleduplnosti a úctě k soupeři. Vedle výuky základních pravidel a principů šachové hry děti soutěží v řešení jednoduchých kombinačních úloh a ve druhém pololetí si děti zahrají přebor kroužku o ceny.

Ve školním roce 2014/2015 se děti zúčastnily také dvou mimoškolních turnajů pořádaných Domem dětí a mládeže v Brně na Dornychu. Zde už hrály jako malí "profesionálové", s hodinami, kde měly přiděleny na partii omezený čas, a všechny děti  byly vždy při vyhlášení výsledků odměněny cenami.  Mikulášského turnaje se za účasti 53 dětí z Vyškova, Prostějova, Kuřimi a dalšího okolí zúčastnilo i 14 dětí z naší školy. Nejlépe si vedl Radek Kučera.

V dubnu se 10 dětí zúčastnilo opět na Dornychu Jarního turnaje a v konkurenci 39 dětí byl z naší školy nejúspěšnější Ngo TriDuong.

V květnu a červnu si všechny děti v kroužku poměřily síly mezi sebou. Výsledky mělo započítáno 17 dětí  a nejúspěšnější byla se stoprocentním výsledkem Věra Marie Krejčí.

Ve školním roce 2015/2016, jelikož byl DDM - JUNIOR dětem zrušen, se děti zatím věnují shromažďování vědomostí, vedle poznávání základů hry řeší úlohy, naučí se také hrát s hodinami a partii zapisovat, aby si v případě zájmu dokázaly i samy partii uchovat i přehrát. Největší motivací je pro všechny závěrečný přebor kroužku. 

Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016 Šachový kroužek, únor 2016

Ing. V. Medunová, vedoucí kroužku

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019