ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Mezinárodní úspěch naší žákyně

Naše žačka Věra Marie Krejčí začala hrát šachy v šachovém kroužku v Mateřské škole Skořepka v Brně. Nyní trénuje v šachovém kroužku na naší škole a je členkou SV Mödling. S dětmi z oddílu hraje Kinderligu ve Vídni. Velkým přínosem pro další růst je také její účast v mezinárodních turnajích. Zúčastnila se již dětských i "dospěláckých" turnajů v Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Rakousku i Německu. Nabyté zkušenosti zúročila ziskem svého prvního mezinárodního ratingu ve výši 1432 Elo bodů, který ji katapultoval do první světové desítky děvčátek do 8 let. 

Mezinárodní úspěch naší žákyně, únor 2016

Ing. V. Medunová

Zpráva o Věrce v místním tisku:

Großmeistergrübeln in Guben

...Unter der bunten Silvesterdekoration herrscht in dieser Zeit konzentrierte Stille, nur das Klicken der Schachuhren ist zu hören, Trainer begutachten die Spielzüge ihrer Schützlinge. Die siebenjährige Vera Marie Krejci wartet auf den Zug ihres Gegners, der vom Alter her ihr Vater sein könnte. Ihr Kontrahent nimmt sich Zeit, überlegt lange und drückt den Knopf der Schachuhr, die anzeigt, wie lange er noch Zeit hat für seine Züge. Insgesamt 120 Minuten hat jeder Spieler für seine Züge. Ist sie abgelaufen und hat ein Spieler noch nicht 40 Züge vollzogen, hat er automatisch verloren, so besagen es die Regeln des Internationalen Schachverbandes FIDE, nach denen in Guben gespielt wird. Am Ende hat es für die jüngste Teilnehmerin des Turniers nicht zu einem Sieg gereicht, auf das erzielte Remis ist sie aber sichtlich stolz...

Lausitzer Rundschau, 6.1.2016

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem