ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Pololetní Masaříci

Stalo se již samozřejmostí, že i v tomto pololetí si někteří žáci domů mimo vysvědčení nesli ocenění "Masařík". Slavnostní vyhlášení proběhlo v tělocvičně za přítomnosti pana ředitele a paní zástupkyně a bylo doprovázeno vystoupením kroužků Cool dance a AE zumby. Tento rok se tímto oceněním mohou pochlubit tito žáci:

Šimon Sedlák: za to, že ušel největší kus cesty a velký pokrok jak v chování, tak i v učení.

Valerie Hrnčířová: za překonávání bojácnosti a ostychu k učitelům i dětem ve třídě a za kamarádské chování a ochotu vždy pomoci.

Ríša Mašek: za překonávání bojácnosti a ostychu k učitelům i dětem ve třídě.

Daneček Oprchal: za srdíčko na správném místě a ochotu vždy pomoci.

Emička Praženková: za srdíčko na správném místě, skromnost a ochotu pomoci.

Adrian Raab: za pěkné chování a zvládnutí všeho učiva i přes omezení zlomené ruky.

Veronika Krojzlová: za pěkné chování, přátelství a ochotu pomoci spolužákům i paní učitelce.

Čenda Nguyen: za to, že ušel největší kus cesty.

Veronika Smutná: za úžasný výkon na vánoční besídce.

Jakub Rašovský: za férové chování při sportovních aktivitách a za přesnou mušku.

Erika Lojková: za úžasný herecký výkon na vánoční besídce.

Elenka Škarková: za propagaci zdravé stravy ve třídě a čestné, přátelské chování.

Armando Pilo: za zlepšení v psaní, vyjadřování a snahu překonávat překážky.

Petr Kopuletý: za pěkné umístění v literární soutěži.

Jan Procházka: za lepší zvládání své pusy a ochotu pomoci.

Dany Kolář: za příjemné vystupování, kamarádský přístup k dětem, ochotu pomáhat a umění předcházet konfliktům.

Honza Štourač – za přátelství, ochotu a pomoc spolužákům, za snahu při práci a zapojení se do kolektivu.

Erik Skarolek - za velikou snahu a pečlivost při práci, za ochotu, pomoc a kamarádské chování k ostatním dětem.

Tereza Hyčková: za velikou snahu a pečlivost při práci, za ochotu, pomoc a kamarádské chování.

Natályia Dukhnych: za velkou snahu vše zvládnout na výbornou a téměř bezchybné plnění všech zadaných úkolů, za stálý úsměv.

Daniel Gurín: za pozitivní přístup ke všem spolužákům.

Ivana Kryštofová: za perfektní adaptaci, ochotu a milé chování.

František Seďa: za to, jak se zvládl skvěle zapojit do nového kolektivu.

Šimon Kubíček: za velké zlepšení v jeho boji s časem na práci a pozorností.

Richard Sýkora: za výborné začlenění do kolektivu, přátelství, skvělý prospěch a stálý úsměv na tváři.

Matěj Noštinský: za výborné začlenění do kolektivu, přátelství, skvělý prospěch a stálý úsměv na tváři.

Adam Kottas: za výborné začlenění do kolektivu, přátelství, skvělý prospěch a stálý úsměv na tváři.

Daniel Nechuta: za velkou snahu zvládnout své chování a úkoly ve škole.

Jakub Mačkin: za každodenní pomoc spolužákovi s učivem.

Aneta Hájková: za snahu, píli a kamarádské chování.

Zuzana Žůrková: za snahu, píli a kamarádské chování.

Kateřina Odrazilová: za výborné začlenění do kolektivu, přátelství, skvělý prospěch a stálý úsměv na tváři.

Kateřina Nerudová: za velkou píli a snahu ve výuce, práci pro třídu.

Eva Škraňková: za zlepšení ve výuce.

Nicoleta Dogot: za výborné začlenění do kolektivu, skvělý prospěch a stálý úsměv na tváři.

Anna Marie Bartková: za přátelství, obrovskou ochotu a velkou pomoc spolužačce.

Filip Jaroslav Nettl: za velké zlepšení v chování ke spolužákům i pedagogům.

Ngo Tri Duong (David): za kamarádské chování ke spolužákům a za velkou přípravu do školy.

Anna Sedláková: za příkladné chování a vzornou přípravu do školy.

Aneta Polakovičová: za opakovaný úklid třídy po vyučování.

Martina Bartková: za snahu a skvělé zvládnutí školních povinností i přes velké zdravotní problémy.

Martin Klobása: za velkou píli, snahu a vůli vše zvládnout na výbornou.

Ondřej Marušinec: za výrazné zlepšení v chování i přípravě na výuku.

Anna Marie Atiehová: za pohodové začlenění do nového kolektivu a výrazné zlepšení v chování a přístupu k výuce.

Jakub Korbička: za příkladnou domácí přípravu a vzorné plnění domácích úkolů.

Denisa Martinková: za vzorné chování, pracovní píli a velkou houževnatost vše zvládnout na výbornou.

Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016 Pololetní Masaříci, leden 2016

Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme, aby se jim i nadále dařilo.

Jana Ullmannová, Iva Doležalová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019