ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Fotografická soutěž

Koncem loňského roku se na naší škole konala fotografická soutěž.Tématem soutěže bylo fotografování v režimu makro neboli detailní fotografie na krátkou vzdálenost.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích pro první a druhý stupeň. Každý účastník mohl do soutěže přihlásit tři fotografie, kterých se nám celkem sešlo sedmdesát sedm. Z těchto fotografií nakonec vybrala porota složená z vyučujících výtvarné výchovy a informatiky tři nejlepší fotografie pro každou kategorii.

Vyhlášení výsledků soutěže se konalo 28.1.2016

Výherci pro 1. stupeň:

  1. Ráchel Hrnčířová 5. C
  2. Barbora Hajdová 4. A
  3. Veronika Králíková 4. A

Výherci pro 2. stupeň:

  1. Jakub Pirochta 9. C
  2. Bára Zdražilová 6. B
  3. Max Vlasák 7. B

Celá soutěž se velice vydařila a bylo opravdu složité ze všech fotografií vybrat pouze šest nejlepších.

Vítězné práce budou vystaveny v prostorách školy.

Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016

Fotografická soutěž, leden 2016 Fotografická soutěž, leden 2016

Mgr. Ondřej Nakládal

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019