ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Pythagoriáda – školní kolo

Žáci 5. ročníků se 26. 1. 2016 zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády.Žáci se toulali jurským parkem a řešili nelehké slovní úlohy. V úlohách se také seznamovali s různými druhy dinosaurů.

Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci: Leona Otrubová a Šimon Halas z 5. B a Ráchel Hrnčířová z 5. C.

Blahopřejeme!

Renata Kukolová

Projektový den 100 let republiky v 1. třídách
Global storylines – Učíme se příběhem