ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Pythagoriáda – školní kolo

Žáci 5. ročníků se 26. 1. 2016 zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády.Žáci se toulali jurským parkem a řešili nelehké slovní úlohy. V úlohách se také seznamovali s různými druhy dinosaurů.

Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci: Leona Otrubová a Šimon Halas z 5. B a Ráchel Hrnčířová z 5. C.

Blahopřejeme!

Renata Kukolová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019