ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Karel Čapek - Projekt v 9.A

Nedílnou součástí literatury v devátém ročníku je projekt o Karlu Čapkovi, jeho životě a díle. Podmínkou tohoto projektu je vlastní četba některého díla tohoto spisovatele.

Témata projektu byla vyhlášena začátkem září, aby měli všichni dostatek času na čtení a zpracování informací. Žáci vytvořili šest pracovních skupin a každá z těchto skupin vyhledávala a zpracovala informace týkající se určitého literárního žánru, nebo Čapkova osobního i profesního života. Jednotlivé skupiny zpracovávaly tato témata: Rodina, studium a počáteční tvorba K. Čapka, Čapek jako novinář, pohádky a příběhy pro nejmenší, povídky, romány s protifašistickou myšlenkou a dramata. Na čtení a zpracování svých témat měli žáci dostatek času, více jak dva měsíce. V průběhu této doby probíhaly individuální konzultace. Ve stanoveném termínu pak jednotlivé skupiny prezentovaly své práce, někteří měli své prezentace v elektronické podobě, což nebylo podmínkou, hodnotili jsme především mluvený projev a informace o přečtené knížce. Většina dětí přistoupila ke svému úkolu zodpovědně, předvedly velmi zdařilé prezentace. Někteří své práce omezili na informace z wikipedie, někteří si nedokázali přečíst ani povídku. Těchto žáků bylo naštěstí velmi málo.

Závěrem lze říci, že díky tomuto projektu většina dětí poznala blíže Karla Čapka a jeho myšlenky, které ve svém díle zanechal dalším generacím.

Mgr. Jana Osičková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019