ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Jazykově vzdělávací pobyt v Berlíně

V rámci projektu Výzva 56 jsme prožili velmi zajímavý listopadový týden v hlavním městě Německa, Berlíně. Celkem se tohoto výletu zúčastnilo 20 žáků naší školy společně se 2 pedagogy. Během pobytu žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin výuky němčiny na berlínské jazykové škole Sprachenatelier, které vedli kvalifikovaní a zkušení pedagogičtí pracovníci. Všichni žáci obdrželi jazykové certifikáty a drobný dárek.

Podmínkou jazykově vzdělávacího pobytu bylo také seznámení žáků s reáliemi. Navštívili jsme Drážďany – Zwinger, Frauenkirche, Semperovu operu. V Berlíně jsme shlédli známou ulici Pod lipami, Humboldtovu univerzitu, Říšský sněm, Alexandrovo náměstí s televizní věží, Památník holocaustu, Postupimské náměstí a zbytky berlínské zdi.

V programu pobytu byla také návštěva Pergamonského a Nového muzea a obrovského akvária. Celá akce byla zakončená příjemným relaxem v Tropical Islandu. V Berlíně se nám moc líbilo.

Jazykově vzdělávací pobyt v Berlíně, listopad 2015 Jazykově vzdělávací pobyt v Berlíně, listopad 2015 Jazykově vzdělávací pobyt v Berlíně, listopad 2015

Mgr. Terezie Moskalová
učitelka NJ

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019