ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Výlet ŠD do Mariánského údolí

Na konci října měly děti podzimní prázdniny. I přes značné chladno a deštivo na počátku týdne nám v pátek 30.10.2015 počasí přálo, a tak jsme mohli v přírodě strávit bez potíží delší dobu. Tento den jsme se tedy vydali na výlet do Mariánského údolí. Na konečné stanici autobusu č. 55 jsme si chvíli povídali u informační tabule o mlýnech, které stávaly (a ve velké většině stále stojí) v údolí Říčky mezi Ochozí a Líšní.

Také jsme se přesvědčili, že tvůrci informačních tabulí v Údolí mysleli i na nevidomé spoluobčany a umístili na jejich spodní okraje i tabulky s povídáním v Brailově písmu. (Tento handicap jsme ve školních družinách "zkoumali" během měsíce října.) Zkoušeli jsme text přečíst prsty, ale nedařilo se nám. Vždyť jsme se učili číst očima!

Je škoda, že vandalové postříkali velkou tabuli barvou a tabulku poškodili tak, že část informací ani nevidomí lidé nepřečtou.

Naše cesta pokračovala do kopce. Zkoušeli jsme se poznávat stromy podle listí i podle kůry a hledali jsme popadané břízy, ze kterých bychom mohli naloupat kůru. Prý pomáhá při zapálení ohně...

U kaple Mitrovských jsme si udělali přestávku na svačinu a po jídle jsme stříleli prakem na terč. Kuba byl vytrvalý a úspěšný.

Po této přestávce nás čekala cesta směrem k Muchově boudě. Cestou jsme začali sbírat suché dříví na oheň. Pod Horákovským hradem se nám díky břízám podařilo zapálit ohýnek, na něm jsme si opekli chleba, rohlíky, jablka....Najedli jsme se, užili si radosti z ohýnku, běželi závod o sušenku, povídali si... Na závěr jsme nanosili vodu ze studánky a oheň s její pomocí dobře uhasili.

Během další cesty jsme u rybníku pozorovali kachny, později se s nimi i podělili o zbytky našich zásob. Také jsme prošli území, na kterém bývalo hradiště Staré zámky a na poli objevili pár střepů – pozůstatků po hliněných nádobách z dob, kdy na tomto území žili lidé.

A pak už byl nejvyšší čas vyrazit na autobus a zpět do školy....

Věříme, že i další výlet bude tak pohodový a prima, jako ten dnešní.

Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015 Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015 Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015 Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015 Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015 Výlet ŠD do Mariánského údolí, říjen 2015

Petra Vondráčková a Zdenka Chaloupková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019