ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Návštěva radnice

V pondělí 5.10.2015 jsem já a paní učitelka Chludová byly pozvány na brněnskou radnici. V jednu hodinu jsme se sešli i s jinými pozvanými zástupci škol na nádvoří radnice, kde jsme se později dozvěděli, jaký bude program. Něco po jedné hodině jsme se všichni přesunuli po červeném koberci do místnosti, kde už pro všechny bylo připraveno pití a menší občerstvení. Když jsme se všichni usadili, chvíli jsme počkali, než přišel Mgr. Martin Jelínek s paní Ing. Klárou Liptákovou. Když přišli, představili se nám a přivítali nás na radnici. Potom nám různě vyprávěli o jejich zážitcích, zkušenostech a pak se četli sportovní výsledky škol, co zde byly. Oba dva zástupci školy pak šli za paní Liptákovou a panem Jelínkem, kteří všem pogratulovali a předali každému tašku s upomínkovými předměty. Všechny školy získaly cenový poukaz v hodnotě dvou tisíců Kč na sportovní potřeby. Poté jsme sešli dolů před radnici, kde jsme se všichni vyfotili před kašnou. Na konec jsme se vrátili zpět a šli si prohlédnout sněmovní sál a Rytířský stál, kde se konají i svatby. Návštěva radnice se mi moc líbila a byla velice zajímavá.

Návštěva radnice, říjen 2015 Návštěva radnice, říjen 2015 Návštěva radnice, říjen 2015

Natálie Hianiková 9.B

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019