ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Den na zahradě v Řečkovicích

ZŠ Masarova je jednou ze 7 základních škol, které spolupracují s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích na společném projektu. Naši žáci opět navštívili učebnu přírodovědných předmětů vybudovanou na zahradě gymnázia. V úterý 29. září 2015 strávili pěkný slunečný den v učebně pod širým nebem žáci 8. B. Rozdělili se na menší skupiny a celé dopoledne plnili úkoly z fyziky a přírodopisu. Prakticky si například vyzkoušeli práci s detektorem kovů a dalekohledy, působení odstředivé síly, vlastnosti akustických i optických zrcadel, tepelnou vodivost různých materiálů, zkusili si ovládat drona. V přírodovědné části si zopakovali svoje znalosti z botaniky, zoologie i ekologie. Procházka podzimní zahradou byla spojena i s ochutnávkou různých plodů a s poznáváním bylin.

Den na zahradě v Řečkovicích, září 2015 Den na zahradě v Řečkovicích, září 2015 Den na zahradě v Řečkovicích, září 2015 Den na zahradě v Řečkovicích, září 2015

M. Pokorná

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem