ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Výlet do Bílovic

30.6.2015

Během ředitelského volna jsme se vypravili na celodenní výlet do Bílovic. Počasí nám přálo, a tak jsme většinu trasy mohli absolvovat pěšky. Na Velké Klajdovce na nás čekal průvodce - pan Krátký.

Poutavě nám povídal o Moravském krasu, o zvířatech a rostlinách, které zde můžeme vidět, a učil nás je pozorovat. Vyprávěl i o historii okolí Brna – děti se zájmem naslouchaly, vyptávaly se a pan Krátký trpělivě odpovídal na jejich dotazy.

Cestou jsme se také dozvěděli, kdo byl Josef Ressel a proč má u cesty památník, objevili jsme památník Vánočního stromu republiky a připomněli si vyprávění o lišce Bystroušce. Výlet jsme v Bílovicích ukončili krátkým kvízem a odměnili se výbornou zmrzlinou v místní cukrárně. Skvělým znalcem Bílovic se na výletě ukázal být Lukáš Paděra.

Po osvěžení zmrzlinou nás čekala ještě cesta vlakem do Brna a krátký pobyt na hřišti. Poděkovali jsme panu Krátkému za jeho vyprávění a trpělivost, a pak už – hurá na prázdniny.

Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015 Výlet do Bílovic, červen 2015

Zdenka Chaloupková a Eva Krátká

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019