ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Nejlepší žáci školy na radnici

Na konci každého školního roku mají učitelé líšeňských škol těžký úkol. Musí vybrat nejlepší tři žáky, kteří jsou přijati panem starostou na líšeňské radnici. I tentokrát jsme vybírali z několika výborných kandidátů. Nakonec jsme se rozhodli pro žáky z osmých tříd. Ve středu 24.6.2015 byli tak na radnici oceněni E.Vávrová, J.Babyrád a J.Vajda. V sále radnice přednesli žákům z ostatních líšeňských škola a členům školské a kulturní komise své prezentace, ve kterých se pochlubili jak svými úspěchy, tak přítomné seznámili se svými zájmy a plány do budoucna. Z rukou pana starosty B.Štefana obdrželi diplomy a věcné dary. Na oceněné žáky jsme velmi hrdí a přejeme jim další úspěchy ve studiu na naší škole.

Nejlepší žáci školy na radnici,  červen 2015 Nejlepší žáci školy na radnici,  červen 2015 Nejlepší žáci školy na radnici,  červen 2015 Nejlepší žáci školy na radnici,  červen 2015

I. Zálešák

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem