ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 23.6.2015 si žáci 4. – 5. ročníku na 20 stanovištích opakovali teoreticky a také prakticky principy ochrany zdraví a záchrany života.

Část úkolů byla zaměřena na zvládnutí bezpečnosti v silničním provozu. Významná část byla věnována prevenci vzniku zranění. Některé úkoly se zabývaly problematikou hromadného ohrožení a také bezpečného užívání internetu.

Počasí nám nepřálo, takže se všechny úkoly plnily v tělocvičnách a v přilehlých prostorách školy.

Před nastávajícími prázdninami si tak děti oprášily důležité znalosti a dovednosti potřebné pro život.

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova,  červen 2015 Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova,  červen 2015

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem