ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přípravka na prázdniny

ŠD pořádala tradiční akci nazvanou Přípravka na prázdniny. Tato akce byla letos spojena s představením naší nově zrekonstruované školy široké veřejnosti a uskutečnila se 17.6.2015.

Děti z osmi oddělení ŠD si připravily stanoviště s různými úkoly pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády. Celý program začal krátkým vystoupením žáků z kroužků sborový zpěv, aerobic a cool dance. Poté si všichni mohli obejít připravená stanoviště.

Žákovský parlament měl na starosti stánek s občerstvením a se suvenýry.Moc děkujeme šikovným maminkám. Členové ŽP provázeli po škole naše vzácné hosty.

Krátce před 17. hodinou pronesli krátkýprojev paní náměstkyně primátora pro školství Ing. K.Liptáková, pan starosta městské části Brno Líšeň Mgr B. Štefan a pan ředitelškoly Mgr. I. Zálešák.

Děkujeme paní Chlpíkové, která dětem upekla dort ve tvaru našeho nového hřiště.

Závěrečnou tečkou bylo divadelní představení Commedia dell´arte aneb Konec šejků v Čechách Divadelního spolku Sešlých.

Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015 Přípravka na prázdniny, červen 2015

Na stránkách města Brna je v magazínu Brněnské oko reportáž ze 17.6.2015, kdy ze byla velká akce Přípravka na prázdniny spojená s otevřením hřiště a rekonstruovaných prostor:

H. Pollaková

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem