ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt – Partnerské země v programu Erasmus+

V průběhu května měli žáci osmých tříd za úkol zpracovat projekt o partnerských zemích z mezinárodního projektu Erasmus+. Jedná se o šest evropských zemí: Lotyšsko, Velká Británie, Polsko, Švédsko, Španělsko a Bulharsko. Tento projekt byl mezipředmětový a zahrnoval zeměpis, výchovu k občanství a anglický jazyk. V zeměpisu žáci zjišťovali polohu jednotlivých zemí a základní zeměpisné údaje o nich, ve výchově k občanství měli žáci za úkol zjistit podrobnosti o vztahu mezi těmito zeměmi a Evropskou unií a v angličtině žáci vytvářeli anglické postery o těchto zemích či přemýšleli nad logem celého programu. Všechny práce jsou vystaveny na velké nástěnce a o našich partnerech se tak můžou více dozvědět i ostatní žáci a pracovníci školy.

Projekt – Partnerské země v programu Erasmus+,  květen 2015

Mgr. Lenka Štěpánová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem