ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Páťáci na kolech

Ve středu 3.6.2015 se vypravili žáci 5.B na velkou cyklistickou výpravu. Přípravy byly důkladné. Všichni přijeli připraveni a natěšeni v 8 hodin ke škole. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, abychom si užili skvělý den. Společně jsme se mohli kochat nádhernou přírodou, kterou nabízí stezky Šumbera a Těsnohlídkovo údolí. Odměnou za skvělý sportovní výkon byl moc dobrý oběd a minigolf. Děti se k výletu postavily velmi zodpovědně, a tak jsme sice unavení, ale velmi spokojení, dorazili v pořádku domů.

Velký dík patří rodičům za podporu (5. B má skvělé rodiče). Zvláštní dík patří paní Balážové, Cvešprové a Vyparinové za pomoc a milou společnost při našem cestování.

Páťáci na kolech,  červen 2015 Páťáci na kolech,  červen 2015 Páťáci na kolech,  červen 2015 Páťáci na kolech,  červen 2015 Páťáci na kolech,  červen 2015 Páťáci na kolech,  červen 2015

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Trnková, Bc. David Černoch, Mgr. Stanislava Mitrengová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem