ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Historické slohy

Učitelé dějepisu, výtvarné a hudební výchovy připravili pro žáky devátých tříd projekt Historické slohy.

Byly vytvořeny týmy a každý z nich měl zpracovat jeden ze slohů od románského po funkcionalismus a předat zjištěné informace formou prezentace spolužákům. Členové skupin si rozdělili úkoly, aby připravili pro ostatní informace o nejvýznamnějších osobnostech a znacích architektury, sochařství, malířství, hudby, popř. oblékání v daném období a slohu. Své poznatky pak společně prezentovali před spolužáky.

Tento projekt velmi dobře posloužil jednak k zopakování učiva dějepisu, výtvarné a hudební výchovy, jednak k rozšíření a prohloubení vědomostí žáků. Těm, kteří svůj úkol zpracovali zodpovědně a pečlivě, a těm, kteří prezentace spolužáků pozorně sledovali, se stal projekt zajisté i přínosem pro jejich případné studium na střední škole.

Mgr. Irena Zelníčková

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem