skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Expedice Babí lom

Dne 22.4.2015 se žáci 6. tříd a 28.4.2015 žáci 9. tříd zúčastnili expedice Babí lom. Jednalo se o mezipředmětový projekt zeměpisu, přírodopisu, tělesné výchovy a 9. třídy si vyzkoušely přímo v terénu i něco z chemie. Počasí nám v obou dnech přálo. Během 12 km dlouhé trasy žáci vyplňovali tematický pracovní list do zeměpisu,dozvěděli se něco o obci Vranov a prohlédli si i místní poutní místo.Naučná stezka prozradila více o lese (výsadba, kácení, zpracování dřeva, práce lesníků,...). Šesťáci si mohli lupou prohlédnout a sáhnout si na živočichy, které dosud poznali jen z učebnic (mnohonožky, stonožky, stínky). Deváťáci se seznámili podrobněji s geologií Babího lomu a změřili pH tamní půdy. Po náročném výstupu do kopce došlo i na měření tepu a na zkoušku, za jak dlouhou dobu se vrátí do klidového stavu. Na rozhledně pak žáci prováděli orientaci dle světových stran a odhad vzdálenosti. Celou cestu pak zakreslili do mapy.

Expedice Babí lom, duben 2015 Expedice Babí lom, duben 2015 Expedice Babí lom, duben 2015 Expedice Babí lom, duben 2015 Expedice Babí lom, duben 2015 Expedice Babí lom, duben 2015

M. Pokorná

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti