ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Městské kolo recitační soutěže 1.-5. tříd

Ve čtvrtek 26.3.2015 se v SVČ Lužánky – Labyrint konal „boj malých hrdinů o záchranu krásného slova“ aneb sešli se tu vybraní žáci brněnských škol, aby zde prezentovali své umění recitace. Naše škola vyslala do tohoto souboje Julii Mikovou ze třídy 3.A a Zuzanu Landovou ze třídy 4.B.

Obě dívky se statečně vypořádaly s trémou a předvedly moc krásné přednesy. Zuzka si dokonce vysloužila ocenění poroty za práci s textem.

Oběma žákyním děkuji za výbornou reprezentaci školy a blahopřeji k výbornému vystoupení.

Městské kolo recitační soutěže 1.-5. tříd,  bžezen 2015 Městské kolo recitační soutěže 1.-5. tříd,  bžezen 2015

Lenka Spáčilová

Pozvánka na školní ples
Global storylines – Učíme se příběhem