ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 23.3. - 27.3.2015 v Ivančicích u Brna, v prostorách místního SVČ.

Intenzivní výuka žáků byla zaměřena nejen na opakování a procvičování učiva z českého jazyka a matematiky, řešení testů všeobecných znalostí, ale také na prohlubování náročnějšího učiva, jehož znalost se požaduje při studiu na středních školách. Kurz splnil svůj cíl. Žáci byli vedeni k samostatnému přemýšlení,  soustředěné práci, správnému hospodaření časem při řešení úkolů, objektivnímu hodnocení svých vědomostí. Měli také dostatek prostoru k individuálním konzultacím s vyučujícími i k tomu, aby si navzájem pomáhali.

Po výuce následoval fotbal na hřišti a vycházka k soutoku řek Jihlavy a Oslavy.

Nedílnou součástí kurzu bylo poznávání Ivančic, města slavných rodáků – malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka. Navštívili jsme muzeum, kde se děti dozvěděly o těchto osobnostech mnoho zajímavostí. Zajímavá byla i výstava Jak praly naše babičky. Prohlédli jsme si významné ivančické budovy, renesanční domy, se skupinou zájemců jsme navštívili židovský hřbitov.

Večer mohly děti strávit v místním klubu, zahrát si kulečník, sledovat hokej v televizi, nebo si jen tak povídat. Všichni zaslouží pochvalu. Pracovali naplno každý podle svých schopností a především se k sobě i k nám vyučujícím moc pěkně chovali.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů u přijímacího řízení na střední školy.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích,  březen 2015

Mgr. Jana Osičková

Myslím, že spokojeni tu byli všichni. Spoustu jsme si toho zopakovali i něco nového se přiučili. Všichni oceňujeme snahu a chování p. učitelek, příjemné ubytování a to, že jsme mohli být pohromadě.

Linda Krajsová

Celý pobyt se mně moc líbil. Zopakoval jsem si všechno a zjistil jsem, v čem mám mezery a co musím dohnat. Určitě nám to moc pomohlo. Nejvíc se mně líbil fotbal a večerní klub.

Tomáš Landa

Přípravný kurz se mně líbil. Líbil se mně přístup učitelů k nám. Myslím, že mi pomohl s přípravou na zkoušky.

Katka Vozková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019