ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Druhé projektové setkání ve Velké Británii

(18. 3. – 22. 3. 2015)

Ve středu brzy ráno jsme vyrazili na druhé projektové setkání a po trase Brno-Praha-Brusel-Manchester-Leeds jsme se dostali až do cílové destinace. Opět jsme se setkali s delegacemi ze všech partnerských zemí (Polsko, Bulharsko, Lotyšsko, Velká Británie, Švédsko a Španělsko). Ubytováni jsme byli ve viktoriánském hotelu Cliff Lawn Hotel. První den probíhal v duchu plánování dalšího setkání v Lotyšsku, které proběhne na začátku června a kterého už se zúčastní i deset žáků z každé školy.

Ve čtvrtek jsme měli možnost podívat se do Valley View Primary Community School. Jedná se o menší školu než je ta naše a v tomto školním roce mají asi 400 studentů. Třikrát týdně se všichni sejdou na setkání tzv. assembly v tělocvičně, kde jsme také byli všem představeni, a poté jsme se zamýšleli nad tím, kdo to vlastně je kamarád, jaké by měl mít vlastnosti a co bychom s ním rádi dělali. Všichni jsme dospěli k názoru, že není nutné, aby byl ze stejné země jako my, aby vypadal podobně jako my, ani aby mluvil stejnou řečí jako my. Následovala prohlídka celé školy v doprovodu nejstarších žáků, kteří nám vysvětlili, co se kde učí a jak využívají zbylé prostory školy.

Valley View School klade velký důraz na četbu knih, které jsme mohli vidět rozmístěné na každém volném místě ve škole a také na přátelskou a pozitivní atmosféru mezi všemi, kdo se ve škole vyskytují. V každé třídě jsme narazili na jednoho učitele a jednoho či dva asistenty pedagoga. Zjistili jsme také, že pokud dítě z jakéhokoliv důvodu neprospívá, škola mu poskytne hodiny navíc buď s asistentem, nebo s vyučujícím. Čím se tato škola liší od naší, je to, že se vyučuje zejména v tematických blocích. Třída, kterou jsme navštívili my, se právě zabývala nočním životem v přírodě. Poté jsme byli uvedeni do jedné ze tříd, kde jsme dětem krátce popovídali o České republice, o Brně a také o tradičních velikonočních zvycích, které v Česku stále udržujeme. Na památku jsme jim nechali Krtečka, pomlázku a hračku s vánočními koledami, které jim budou naši návštěvu i nadále připomínat.

Další den v pátek jsme ráno opět navštívili Valley View Primary School a měli jsme možnost sledovat děti při výuce. V některých třídách probíhali pokusy zabývající se rozpustností látek, v jiných děti počítaly, v jiných kreslily, někde psaly příběhy. Mnohokrát jsme na chodbě viděli pracovat asistenty s těmi dětmi, které potřebují speciální péči či podporu.

Odpoledne se nám dostalo velké cti a přijal nás Lord Mayor of Leeds. Město Leeds je partnerským městem Brna, a proto jsme předali drobné dárky od líšeňské radnice. Pak jsme si prohlédli dárek brněnské delegace, která Leeds navštívila v roce 2004. Lord Mayor of Leeds nám na oplátku věnoval knihu o Leedsu a jeho okolí a jiné drobnosti.

Sobota proběhla ve znamení poznávání yorkshirské oblasti. Ráno jsme se účastnili tradičního předvelikonočního vyzdvihnutí kříže na nedalekém kopci. Někteří účastníci se dokonce fyzicky podíleli na jeho postavení. Tento kříž je pak viditelný i z dalekého okolí. Následovala těžká fyzická práce – stavba tradičních suchých zdí bez použití cementu či jiného pojícího materiálu. Vyzkoušeli jsme si, jak se taková zeď staví, a dozvěděli se spoustu zajímavých informací.

Odpoledne jsme měli možnost navštívit města Ripley a Ripon podtrhující krásu yorkshirského regionu. Na závěr jsme navštívili opatství FountainsAbbey, které je součástí světového kulturního dědictví UNESCO a které je jednou z nejstarších a největších památek anglických cisterciáků. Večer jsme po návratu do Leedsu shlédli Birminghamský symfonický orchestr v čele s úžasným dirigentem lotyšského původu AndrisemNelsonsem.

Od nedělního rána až do večera jsme byli na cestě pět domů. Cesta byla náročná, ale zkušenosti a poznatky, které jsme v Anglii získali, jsou nedocenitelné. Snad se nám povede alespoň z části tyto zkušenosti převést do české školní praxe.

Mgr. Lenka Štěpánová

Druhé projektové setkání ve Velké Británii (prezentace Powerpoint, 142 MB)

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem