ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Začátkem března zpracovávali žáci 6. a 7. ročníků dané téma v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci si zvolili různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace. Pomocí návodných otázek se skupiny pokusily co nejpřesněji popsat správný postup během dané události. Poté svoje nápady upřesnily podle nastříhaných lístků se správnými i špatnými odpověďmi. Teprve pak si žáci zkontrolovali svou práci podle vzorového řešení. Dalším úkolem bylo vytvořit nástěnný přehled, který bude sloužit jako učební pomůcka. Potom žáci odpovídali na testové otázky týkající se mimořádných událostí (pokud neznali některé odpovědi, mohli si je vyhledat na vystavených přehledech). Na závěr každá skupina "poučila" své spolužáky, jak by se měli (a neměli) během dané mimořádné situace chovat.

Mgr. D.Dosouldilová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem