ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Brno, Masarova 11, p.ř.o.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), v plném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, PO.

poř.
číslo
registrační
kód
výsledek
řízení
poř.
číslo
registrační
kód
výsledek
řízení
poř.
číslo
registrační
kód
výsledek
řízení
1.001/15přijat/a44.044/15nepřijat/a*87.087/15nepřijat/a*
2.002/15přijat/a45.045/15přijat/a88.088/15přijat/a
3.003/15přijat/a46.046/15přijat/a89.089/15přijat/a
4.004/15přijat/a47.047/15přijat/a90.090/15přijat/a
5.005/15přijat/a48.048/15nepřijat/a*91.091/15nepřijat/a*
6.006/15přijat/a49.049/15přijat/a92.092/15nepřijat/a*
7.007/15přijat/a50.050/15přijat/a93.093/15přijat/a
8.008/15přijat/a51.051/15přijat/a94.094/15přijat/a
9.009/15nepřijat/a*52.052/15nepřijat/a*95.095/15přijat/a
10.010/15přijat/a53.053/15přijat/a96.096/15přijat/a
11.011/15přijat/a54.054/15přijat/a97.097/15přijat/a
12.012/15přijat/a55.055/15přijat/a98.098/15přijat/a
13.013/15přijat/a56.056/15přijat/a99.099/15přijat/a
14.014/15přijat/a57.057/15přijat/a100.100/15přijat/a
15.015/15přijat/a58.058/15přijat/a101.101/15přijat/a
16.016/15přijat/a59.059/15přijat/a102.102/15přijat/a
17.017/15přijat/a60.060/15přijat/a103.103/15přijat/a
18.018/15přijat/a61.061/15přijat/a104.104/15přijat/a
19.019/15přijat/a62.062/15přijat/a105.105/15přijat/a
20.020/15přijat/a63.063/15nepřijat/a*106.106/15přijat/a
21.021/15přijat/a64.064/15přijat/a107.107/15přijat/a
22.022/15přijat/a65.065/15nepřijat/a*108.108/15přijat/a
23.023/15přijat/a66.066/15přijat/a109.109/15přijat/a
24.024/15přijat/a67.067/15nepřijat/a*110.110/15přijat/a
25.025/15přijat/a68.068/15přijat/a111.111/15přijat/a
26.026/15přijat/a69.069/15přijat/a112.112/15přijat/a
27.027/15nepřijat/a*70.070/15přijat/a113.113/15přijat/a
28.028/15přijat/a71.071/15přijat/a114.114/15přijat/a
29.029/15přijat/a72.072/15přijat/a115.115/15přijat/a
30.030/15přijat/a73.073/15přijat/a116.116/15přijat/a
31.031/15přijat/a74.074/15přijat/a117.117/15přijat/a
32.032/15přijat/a75.075/15přijat/a118.118/15přijat/a
33.033/15nepřijat/a*76.076/15nepřijat/a*119.119/15přijat/a
34.034/15přijat/a77.077/15přijat/a120.120/15přijat/a
35.035/15přijat/a78.078/15nepřijat/a*121.121/15přijat/a
36.036/15přijat/a79.079/15nepřijat/a*122.122/15přijat/a
37.037/15přijat/a80.080/15přijat/a123.123/15přijat/a
38.038/15přijat/a81.081/15přijat/a124.124/15přijat/a
39.039/15přijat/a82.082/15přijat/a125.125/15přijat/a
40.040/15přijat/a83.083/15přijat/a126.126/15přijat/a
41.041/15přijat/a84.084/15nepřijat/a*127.127/15přijat/a
42.042/15přijat/a85.085/15nepřijat/a*128.128/15přijat/a
43.043/15přijat/a86.086/15přijat/a129.129/15přijat/a

* Níže uvedené děti se hlásí do speciální třídy pro žáky s vadami řeči (logopedické třídy). Podmínkou pro přijetí do logopedické třídy je doporučení z SPC Veslařská, Brno. Po dodání doporučení budou děti přijaty / nepřijaty na základě odborného posouzení logopedické vady a kritérií pro přijetí stanovených vedením školy. Logopedická třída se naplňuje do maximálního počtu 15 žáků.

poř.
číslo
registrační
kód
výsledek
řízení
9.009/15nepřijat/a*
27.027/15nepřijat/a*
33.033/15nepřijat/a*
44.044/15nepřijat/a*
48.048/15nepřijat/a*
52.052/15nepřijat/a*
63.063/15nepřijat/a*
65.065/15nepřijat/a*
67.067/15nepřijat/a*
76.076/15nepřijat/a*
78.078/15nepřijat/a*
79.079/15nepřijat/a*
84.084/15nepřijat/a*
85.085/15nepřijat/a*
87.087/15nepřijat/a*
91.091/15nepřijat/a*
92.092/15nepřijat/a*

Datum zveřejnění: 30.1.2015

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019