ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Masaříci 1. pololetí 2014/2015

Jak je již u nás tradicí, i tento rok si některé z dětí k pololetnímu vysvědčení nesly domů také ocenění "Masaříka". "Masařík" je cena, kterou může získat opravdu každý a za cokoliv. Toto slavnostní předávání nám zpříjemnilo vystoupení dětí z kroužků Cool dance a AE Zumba.

V tomto pololetí získali ocenění tito žáci:
1.A
Zdeněk Křupka – za kamarádství a za výborného pomocníka.
Ivana Melcherová – za kamarádství a za výborného pomocníka.
1.B
Lucie Krišpínová – za aktivitu a snahu komukoliv pomoci.
Kateřina Tůnová – za pečlivost a preciznost v jakékoliv vykonávané činnosti ve třídě.
Štěpán Navrátil – za překonávání bojácnosti a ostychu k učitelům i dětem ve třídě.
1.C
Daniel Nykodým – za to jak je správný kluk a tahoun třídy, vždy pomůže a dobře poradí.
Sabina Trzaskaliková – za kamarádství, spolehlivost, pořádkumilovnost a pomoc spolužákům.
Marek Petlach – za jeho kamarádství, dobrou náladu, úsměv na rtech a velikou fantazii.
1.D
Štěpán Vlk – za to, že ušel největší kus cesty a velký pokrok v chování.
Tereza Hyčková – za to, že je „dobrý duch třídy“.
1.E
Tomáš Jindřich – za precizní práci, domácí přípravu a kamarádství.
Ondřej Fulek – za velký pokrok v chování a aktivitu při vyučování.
Veronika Schaulová – za dívčí oporu při fotbalovém utkání.
2.A
Nela Hauserová – za ochotu a práci pro třídu.
Matěj Kučera – za pomoc kamarádovi.
2.B
Věra Marie Krejčí – za pracovitost, píli a snahu.
Julie Špačková – za velký pokrok ve čtení.
2.C
Jakub Vild – za pomoc ostatním dětem a za jeho smysl pro spravedlivost a také za snahu.
Eliška Vodová – za pomoc ostatním dětem, kamarádství a za vzorné chování.
Gabriela Hálová – za pomoc dětem i paní učitelce.
2.D
Jan Schneider - za kamarádské chování.
3.A
Julie Miková – za pečlivost, kamarádství a ochotu pomáhat a také za stálý úsměv na tváři.
Lukáš Krišpín – za velkou snahu a aktivitu v tomto pololetí.
Anna Odehnalová – za kamarádství a aktivitu.
3.B
Martin Mazal – za jeho obrovský cit pro jazykovou stránku a vynikající studijní výsledky.
Dominika Veselková – za velkou snahu, píli, aktivitu a výborné začlenění do kolektivu.
3.C
Jakub Blažek – za aktivní přípravu do školy, pomoc spolužákům i paní učitelce.
Petr Kotlan – za pečlivou přípravu, vynikající výsledky a nekonfliktní kamarádskou povahu.
Liliana Ullmannová – za výborné výsledky ve škole, milou kamarádskou povahu a reprezentaci školy.
4.A
Lukáš Paděra – za opakovanou pomoc při úklidu třídy.
Patrik Karas – za opakovanou pomoc při úklidu třídy a sportovní výkony.
4.B
Verunka Kampasová – za obětavost, pomoc ostatním spolužákům, snahu a neustále pozitivní náladu.
Michal Dobšík – za výrazné zlepšení v chování kamarádství a snahu.
4.C
Markéta Mašková – za vynikající reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.
Ráchel Uma Hrnčířová – za výborný prospěch a nezištnou ochotu pomoci svým spolužákům.
5.A
Jiří Novotný – za reprezentaci školy v matematických soutěžích.
Samuel Michálek – za zapojení se do třídního kolektivu, aktivní přístup, pomoc kamarádům.
5.B
Zdenek Teller – za skvělou práci a skvělé nápady v parlamentu a kamarádské chování ve třídě.
Denisa Vašíčková – za skvělou práci v dívčím kolektivu, pozitivní atmosféru a milé chování, kterým třídu obohacuje.

Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015 Masaříci 1. pololetí 2014/2015

Mgr. Iva Doležalová, Mgr. Jana Ullmannová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019