ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

GlobalStorylines na ZŠ Masarova

(září – prosinec)

Rády bychom Vás informovaly, jak probíhá výuka s příběhem v projektu GlobalStorylines

Všichni jsme společně vstoupili do příběhu, ve kterém si povídáme, malujeme, čteme, diskutujeme a spolupracujeme

Na příběh jsme do výuky navázaly:

Otázku spravedlivosti - ve skupině, třídě, rodině, na světě,…

Otázku povolání - děti si mohly vyplnit malý dotazníček o předpokladech k určitému povolání - bavili jsme se společně o tom, co by děti chtěly v dospělosti dělat.

Otázku oblasti Fairtrade - vysvětlení pojmu a kterých oblastí se tato problematika týká.

Řešili jsme původ potravin - moc děkuji za spolupráci :-) - jste skvělí .... zakreslovali jsme si vše do mapy a také jsme zkoumali, odkud pochází potraviny v naší školní kuchyni - iniciativa vyšla od dětí 5.B (moc je za to chválím)

Otázku rostlin v našem životě - společně jsme zkoumali, kde všude rostliny najdeme - v lécích, kosmetice, módě. Děti velmi akčně objevily spoustu konkrétních věcí, které velmi pěkně před ostatními prezentovaly.

Otázku půdy - navázala jsem na učivo z PŘ - řešili jsme význam půdy a její využití, zamýšleli jsme nad efektivním využitím půdy, nad její hodnotou.

Otázku rovnosti ve světě - neřešili jsme spasení světa, ale daly jsme možnost dětem nahlédnout do této problematiky, udělat si vlastní názor a mít možnost o všem přemýšlet.

Otázku dětské práce ve světě - jak prima je mít možnost chodit do školy, mít možnost se učit, získat dobré vzdělání a dobré povolání.

Také jsme se významně dotkly otázky hodnot - co je pro koho důležité, bez čeho by na pustém ostrově nepřežil, co by kdo oželel.

Ve všech aktivitách je kladen velký důraz na projev individuality, rozvoj samostatného uvažování, vedeme dětí pomocí hry k prezentaci vlastních názorů a ke schopnosti o nich diskutovat, pracujeme s mluveným projevem, fantazií; pomocí hry nenásilně rozvíjím všeobecný rozhled.

Tímto stručným výčtem aktivit Vám chceme maličko odkrýt výukovou stránku našeho příběhu.

Děti musíme moc pochválit za spolupráci, chuť do práce, kreativnost i chuť diskutovat.

GlobalStorylines na ZŠ Masarova,  20 GlobalStorylines na ZŠ Masarova,  20 GlobalStorylines na ZŠ Masarova,  20

Mgr. Kateřina Trnková, Mgr. Lenka Spáčilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019