ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Novinářský Camp ZŠ Masarova

Členové redakce školního časopisu, společně s jeho dopisovateli, absolvovali ve dnech 3. - 5.12.2014 NOVINÁŘSKÝ CAMP v Ivančicích. Díky dopravní kalamitě, způsobené mrznoucím deštěm, nebyla cesta nejjednodušší, ale program účastníkům vše vynahradil. Děti ve věku od 7 do 14 let byly při zahájení pobytu rozděleny do čtyř skupin - redakcí. Každá z redakcí si poté vymyslela název a vytvořila logo svého plátku. Následoval barvitý a často humorný popis naší cesty. Všichni jsme se při prezentaci článků zasmáli. První večer se následně nesl v duchu seznamovacích her. Druhý den dopoledne proběhl pod vedením letora workshop, věnovaný kvalitní fotografii. K ověření teoretických poznatků v praxi jsme se poté vydali do centra Ivančic. Jednotlivé redakce měly za úkol vyfotit kvalitní fotografie a vytvořit z nich příběh, který odpoledne před ostatními prezentovaly. Vznikly překrásné fotky a z nich detektivka, romantické vyprávění, historický popis i popis vánoční atmosféry ivančického náměstí. Všichni se dobře bavili a potleskem ocenili snahu ostatních. Odpoledne se konala tisková konference se zahraničními dobrovolníky, pracujícími ve Středisku volného času Ivančice. Děti si připravily bloky, tužky, diktafony i fotoaparáty. V první fázi se každý z dobrovolníků představil a uvedl zemi (Španělsko, Rusko, Německo, Francie), z které pochází. Následně došlo na dotazy dětí. Padaly tak otázky na jejich rodnou zemi, vánoční zvyky, soukromí i důvody, proč přijeli do České republiky. Po úvodní tiskové konferenci si každá redakce vzala jednoho dobrovolníka a měla možnost s ním diskutovat v užším kruhu. Mluvilo se anglicky, lámaně česky nebo jsme my dospělí překládali. Kdo měl odvahu, mohl se ptát v angličtině. Dobrovolníci byli velmi trpěliví, usměvaví a příjemní. Ochotně odpovídali na každou otázku. V příjemné atmosféře uteklo odpoledne velmi rychle. Večer děti na základě získaných informací tvořily články. Zaslouženou odměnou všem bylo volno v klubu se stolním tenisem, kulečníkem, stolními hrami i stolním fotbalem. V pátek ráno každý z mladých novinářů dostal čerstvé vydání výjezdního čísla Školního časopisu. Byly v něm jejich články, fotografie i postřehy.Musíme říci, že jsme na všechny zúčastněné velmi pyšní. Zhostili se svých úkolů velmi dobře a skvěle reprezentovali nejenom sami sebe, ale i školu. Těšíme se na další výjezd a společnou práci.

Novinářský Camp ZŠ Masarova, prosinec 2014 Novinářský Camp ZŠ Masarova, prosinec 2014 Novinářský Camp ZŠ Masarova, prosinec 2014 Novinářský Camp ZŠ Masarova, prosinec 2014 Novinářský Camp ZŠ Masarova, prosinec 2014

Mgr. Kateřina Trnková, Bc. David Černoch

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019