ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Olympiáda z ČJ

Dne 1. prosince 2014 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 17 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená především na slovní zásobu a její využití. Slohová práce byla zadaná na téma Pohled z okna, kde se nabízí především popisný slohový postup, ale daly se zde využít i prvky úvahy či vypravování. Žáci mohli dosáhnout maximálně 32 bodů.

1. místoEliška Vávrová8.A23 bodů
2. místo Kristýna Baštová 8.A22 bodů
Barbora Boháčková9.B22 bodů
3. místoEliška Miková9.B20 bodů

Další soutěžící:
Patrik Gurín 8.A, ZulikaBroumová 8.A, Lucie Dobrovolná 8.A, Anežka Šebelová 9.B, Linda Krajsová 9.A, Lucie Křivánková 8.A, Jakub Matyáš 8.C, Nicolas Ullmann 9.B, Natálie Odehnalová 8.C, Tomáš Němec 8.C, Lucie Schmimmerová 8.B, Kateřina Vozková 9.B, Jakub Šašek 9.B.

Do městského kola olympiády z Čj postupuje Eliška Vávrová.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem