ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Mensa na ZŠ Masarova

Po předchozích jednáních a nabídce testování IQ pro žáky školy nás ve středu navštívila koordinátorka testování a místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu paní Dana Havlová. Na dopolední testování se přihlásilo 91 žáků, což nás příjemně překvapilo.

Žáci byli rozděleni do skupin, nejmladším 6-8letým byla věnována individuální pomoc, aby se správně orientovali v zadání a vyplňování tabulky. Všichni pracovali velmi soustředěně a s chutí. Každý, kdo se zúčastnil mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Výsledky testování jsou důvěrné. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 - 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Škola pak obdrží statistickou informaci o počtu žáků, kteří se umístili v jednotlivých inteligenčních pásmech. Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit třeba při rozhodování o dalším studiu nebo volbě povolání. Protože test je neverbální, zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení. Dokáže tedy odhalit vysokou inteligenci i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají. Výsledek nám však nic neříká o schopnostech jazykových, vyjadřovacích, verbálních, tvořivosti, vytrvalosti v práci, schopnosti se soustředit a dalších. Proto jen test nestačí, ale je potřeba dále se vzdělávat a pracovat na sobě.

Po dopoledním kolotoči testování nás čekalo odpočinkové herní odpoledne. Poznali jsme spoustu nových deskových her, které si s dětmi zahráli i rodiče a paní učitelky. Zároveň paní Havlová otestovala IQ zájemcům z řad veřejnosti.

Naše deskohraní skončilo až v pozdním odpoledni. Celý den se velmi vydařil a už se můžeme všichni těšit na další herní odpoledne s Mensou, které plánujeme na jaro.

Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014 Mensa na ZŠ Masarova, listopad 2014

Mgr. Renata Miková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019