ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt 100. výročí zahájení první světové války

S žáky 9. ročníku jsme si připomněli 100. výročí zahájení 1. světové války projektem ve dnech 4. a 7. listopadu 2014. Žáci se rozdělili do skupin po třech až čtyřech a na přípravu a zpracování témat měli pět týdnů. Projekt probíhal ve třech vyučovacích hodinách, v prvních dvou jednotlivé skupiny třídily informace a ve třetí hodině každá skupina prezentovala svoje informace.

Témata projektu:

  1. Příčiny vzniku války, nerovnoměrný hospodářský vývoj v Evropě, mocenské bloky.
  2. Fronty, na kterých se bojovalo, čsl. legie.
  3. Politikové období války.
  4. Nové zbraně a bojové plyny.
  5. Literatura o 1. světové válce (autoři, díla).
  6. Ukončení války, výsledky, mírová konference.

Většina žáků ke svému úkolu přistupovala vzorně, dozvěděli jsme se více, než je v učebnicích. Někteří ukázali, jak umí pěkně souvisle hovořit na dané téma a dobře vysvětlili i méně známé pojmy a okolnosti. Projekt splnil svůj účel.

Mgr. Jana Osičková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019