ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

8.A v přírodní učebně

ZŠ Masarova je jednou ze 7 spolupracujících škol s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích. V rámci společného projektu byla v zahradě gymnázia vybudována učebna přírodovědných předmětů. Prvními návštěvníky z naší školy byli 21. října 2014 žáci 8. A. Rozdělili se na menší skupiny a celé dopoledne plnili úkoly z fyziky a přírodopisu. Prakticky si například vyzkoušeli práci s detektorem kovů, působení odstředivé síly, vlastnosti akustických i optických zrcadel, ověřili Archimédův zákon,... V rámci přírodopisu si zopakovali svoje znalosti z botaniky, zoologie, mykologie a ekologie. Sami si také nařezali dřevo pro pozorování letokruhů a podrobně zkoumali kůru různých dřevin. Pod odborným vedením profesorů gymnázia tak strávili poučný a krásný podzimní den.

8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014 8.A v přírodní učebně, říjen 2014

D. Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019