ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

BABYLONFEST

BABYLONFEST je setkání národnostních menšin žijících na území města Brna. Ve dnech 16. – 19. září 2014 se do tohoto projektu zapojila také naše škola. Žákům 2. stupně představila organizace IQ Roma servis svůj program zaměřený na toleranci národnostních menšin.

Lektorky Markéta Círová a Ivona Parčiová se formou otázek a odpovědí na téma Česká republika nejdříve s každou třídou seznámily. Poté následovala hra, ve které měly děti podle fotografií vybrat, kdo by se v případě ohrožení naší země stal členem záchranné mise. Po určité době jim byly dodány informace k jednotlivým osobám na obrázcích, takže žáci mohli svůj názor přehodnotit. Ve skupinkách se pak měli shodnout na užším výběru a ten prezentovat ostatním. Nakonec následovala diskuze, jestli a jak je důležitý vzhled člověka a první dojem. Ivona, která je romského původu, přidávala svoje životní zkušenosti s majoritní českou většinou. V některých třídách, zvláště ve vyšších ročnících, byla závěrečná debata velice živá a zajímavá.

Cílem této akce bylo posílit v dětech tolerantní postoj k různým národnostním menšinám a uvědomit si, že je důležité posuzovat vždy chování konkrétního člověka a ne celé skupiny.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019