ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Volby do školního parlamentu

V úterý 9.9.2014 proběhly u nás na škole volby do školního parlamentu. Opět jsme se drželi tradice – přiblížit se co nejvíce volbám skutečným. Žáci již ve třídách ukazovali své plakáty, měli volební řeč apod. V den voleb předstupovali před volební komisi, prokazovali se svými "občanskými průkazy", šli za plentu a na speciální volební lístek napsali jméno svého spolužáka z řad kandidátů. I v naší "volební místnosti" panovala důstojná atmosféra.

Letos zvolení zástupci do školního parlamentu budou pracovat po 2 roky.

Scházíme se pravidelně 1x týdně vždy v pondělí od 7:00 hod.

Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014 Volby do školního parlamentu, září 2014

H. Pollaková, L. Spáčilová, K. Aulehlová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem