ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Adaptační pobyt žáků šestých tříd

Školní poradenské pracoviště každoročně připravuje pro žáky 6. tříd a jejich třídní učitele adaptační pobyt, který je zaměřen na zlepšování a utužování vztahů ve třídě a mezi třídami, seznámení dětí s novými třídními učiteli. Vše formou her.

Toto setkání považujeme za velmi účinný a intenzivní způsob práce s celou třídou, který vede k utužování vztahů mezi dětmi a mezi třídami, funguje jako prevence případného narušení vztahů mezi dětmi a výskytu sociálně patologických jevů. Třídní kolektivy vyjedou společně a po celou dobu setkání budeme pracovat na soudržnosti, schopnosti spolupráce, na rozkrytí případných problémů a jejich řešení. Na setkání pojede třídní učitel, speciální pedagog a školní psycholog.

Aby setkání rozvíjející dobré vztahy mezi dětmi v 6. třídách bylo účinné, je důležité, aby se jej zúčastnilo co nejvíce žáků ze třídy.

Místo termín konání: Adaptační pobyt bude probíhat v termínu 8. až 10. října 2014.

Pojedeme do Kaprálova mlýna u Ochozi. Děti mají jídlo zajištěné 5 x denně, začínáme ve středu obědem a končíme v pátek dopolední svačinou. Pitný režim (čaj) je zajištěn po celou dobu pobytu.

Sraz: ve středu 8. října v 8,30 – ZŠ Masarova u hlavního vchodu do školy.

Návrat v pátek 10.10. okolo 13 hod ke škole.

Celková cena: 450 Kč

O platbu prosíme složenkou či přes účet, neplaťte v hotovosti. Prosíme, zaplaťte do 19. 9. 2014. Pokud budete platit složenkou, prosíme doložení třídnímu učiteli. Nebojte se ozvat, pokud by vznikaly nějaké potíže.

V tomto školním roce se podařilo díky projektu Smok ASK ČR ( www.askcr.cz) získat příspěvek na pobyt. Díky tomuto je cena oproti předchozím rokům nižší.

Co sebou?

Důležité informace:

Obědy ve školní jídelně nebudeme odhlašovat hromadně, prosíme, učiňte tak sami. V pátek po příjezdu lze jít na oběd ve školní jídelně.

Pokud by bylo potřeba sdělit nám důležité informace, napište je na přihlášku, do mailu či přijďte osobně. Veškeré Vaše dotazy vám rády zodpovíme.

Martina Hájková – školní psycholog, martina.hajkova@zsmasarova.cz
Linda Teyschlová – speciální pedagog, linda.teyschlova@zsmasarova.cz
telefon: 731 170 364

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019